Коме је још важна школа?

„Зашто је прекинута школска година само две недеље пре њеног законског краја? Шта се тиме добило и какве су по­следице? Да ли је нешто друго могло и требало да се уради? Зашто пре доноше­ња те одлуке нису консултовани просветни радници? Је ли требало прекинути шко­лску годину баш на територији целе Ре­публике? Ово су само нека од питања која се постављају већ неколико дана? Правих одговора од надлежних нема.
Просветни радници, ђаци и родитељи су се нашли у чуду? Када и како закључити оцене, када и како поправити оцене, шта са градивом које је остало необрађено, шта са такмичењима, екскурзијама и сл.? У првом тренутку, када је објављена одлука Владе, ни о овим стварима није било ника­квих објашњења. Тек касније су дата нека штура објашњења, при чему је доста тога препуштено самим школама да одлуче шта ће и како ће.
Овај потез Владе је јасно показао колико постојећа власт цени и поштује школу и знање, просветне раднике, ђаке и њихове родитеље. Ни један проблем у друштву, а цело друштво је у мору про­блема, није „решен“ овако брзо и на овакав начин. Рецепт је једноставан: постоји проблем у школству – прекинимо школску годину. Ово значи само једно – школа није битна и без ње се може! Али, да будемо искрени, то смо и знали. Видели смо ода­вно да се на одговорна места не поста­вљају људи према знању и искуству, него према припадности странци и степену послушности.
Праве разлоге прекида школске годи­не не знамо. Да није то због све масовнијих протеста грађана против насиља које је овладало целим друштвом? Да није циљ да се ђаци и родитељи ослободе школских обавеза и што пре оду из Београда? Па зар и овај и овакав прекид школске године није нека врста насиља? Зар и ово није још је­дан разлог за протест? А да није разлог прекида школске године и то што нема довољно полицајаца? Неразумна и брзо­плета одлука да полицајци обезбеђују баш сваку школу у Србији очигледно није дала резултате. Је ли ово доказ да је тај чудан и исхитрен потез био сасвим непотребан? Власт је очигледно изгубила компас. Или им у овом моменту и по проце­ни надле­жних служби, полиција треба за неке друге, „важније“ ствари?
А, што се диплома тиче, оне су поста­ле као накит. Купују се на све стране и њима се ките заслужни партијски кадрови и они који то могу да плате. При томе, ди­плома вреди онолико колико је ко утицајан у владајућој странци. Чланска карта вла­дајуће странке је вреднија од сваке ди­пломе. Поготову када је у питању државна служба.
Само, где ће нас овакав наопак систем вредности довести?
Можда одговор лежи у давно изре­че­ној реченици: „Ако желите уништити једна народ почните од образовања“. Само што се није мислило да се треба образо­вати да би се неко уништио, већ да уни­ште­ње једног народа треба почети ра­зара­њем васпитања његове деце и образовања његове омладине.“
Медисјки тим ОО Двери
Ставови политичких и друштвених групација на страници „Политика“ не изражавају мишљење или став НИП „Таковских новина“, већ искључиво политичких субјеката чија саопштења објављујемо

Поштовани читаоци, за наставак текста можете се претплатити и тако помоћи нашем даљем раду!

Претплати се