Шта се тачно гради на Руднику?

– У овој години, а верујући буџету наше општине, на Руднику ће се инвестирати у завршетак ба­зена и Визиторског центра. До­душе, у плану јавних набавки по­миње се и реконструкција „обје-­ кта друштвеног стандарда“ ма шта то било…
Међутим, сведоци смо да се гради и још нешто. У овогоди­шњем буџету, у делу за капита­лне инвестиције тога нема, или га ми не можемо пронаћи. Колико Рудничана зна шта је тачно почело да се ради од 15. марта на делу улице од Амбуланте, такозваног „Стационара“, до бе­нзи­нске пумпе, такозване „Пе­каре“? На не баш уочљивом паноу преко пута бензинске пумпе стоји да Општина Горњи Милановац ради „ОБЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ФЕ­КАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У МЗ РУДНИК“.
По ономе што је до сада урађено на ових око триста метара, биће то и кишна канали­зација. Рок за завршетак истих, који су сами одредили, је 19. јул ове године. Између осталог је истакнут и план канализационе мреже. И то је то! Мало нам је нејасно и то што пише да је инвеститор Општина Горњи Милановац!? Како ако није предвиђено расходима буџета? А знамо да се председник општине хвалио да су „новци стигли из републичке касе“ и захваљивао се министарки Вујовић и пре­дсе­днику Вучићу.
Савет Месне заједнице Ру­дник се никада није огласио по овом питању, барем колико је већини мештана познато. А више и не може, пошто му је мандат истекао још пре годину дана. Доју­черашњи председник Савета је сада одборник у локалној скупштини. Тако да мештани варошице Рудник тренутно и не знају ко је на челу њихове Месне  заједнице.Иначе, по важећим пропи­сима, сви власници објеката који се налазе на траси изграђене секундарне канализационе мре­же биће обавезни да се прикључе на њу, што подразумева подно­шење захтева за прикључак, као и изградњу довода до уличне канализационе мреже.
Кана­лиациони прикључак се поставља тако што се унутрашње инста­лације непосредно спајају са уличном канализационом мре­жом преко прве ревизионе шахте. Ова шахта припада власнику објекта и поставља се унутар ње­гове грађевинске парцеле. Тро­шкове израде прикључка сноси власник објекта, а израду и одр­жавање прикључка врши ЈКП. А потом следи и обавеза плаћања накнаде за коришћење јавне канализације.
На малој и нејасној шеми која се налази на паноу не могу се разазнати канализациони објекти који ће се градити, а нема ни легенде, односно објашњења. Та­ко да је лаику, а посебно старијим људима који су на Руднику ипак у већини, потпуно нејасно шта се тачно ради, куда ће мрежа проћи, где ће бити шахте и пречистач отпадних вода.
А оно што им је у сваком случају најбитније, ко ће се све прикључити на ову мрежу?
Фотографија: ОО Двери
Па зато питамо Општинску управу Горњег Милановца: Зашто овај врло важан пројекат није дат на јавни увид, па и поведена јавна расправа? Где се може видети детаљан план изградње канализационе мреже на Ру­дни­ку? Да ли ће сви мештани варо­шице моћи да се прикључе? Када ће се подносити захтеви и колико ће то коштати? Да ли ће изгра­дњом ове мреже напокон бити поништене многобројне септичке јаме које се деценијама не празне и што је још горе празне прели­вним цевима у оближње потоке?
­И на крају, да не буде забуне, Општинска организација Двери подржава све пројекте који се тичу подизања стандарда и ква­литета живљења мештана наше општине. Камо среће да је кана­лизациона мрежа на Руднику урађена још давне 2002., или 2003. године када су урађени и први пројекти и чак започети ра­дови. Такође, у нашем про­граму за локалне изборе 2016. године стајало је да ћемо „на Руднику поново покренути изградњу канализације и решавање отпадних вода, а у међувремену увести обавезно пражњење септичких јама“. Изгледа да је дошло  време да се и ова наша иницијатива реализује – стоји у саопштењу Медијског тима ОО Двери.
Ставови политичких и друштвених групација на страници „Политика“ не изражавају мишљење или став НИП „Таковских новина“, већ искључиво политичких субјеката чија саопштења објављујемо

Поштовани читаоци, за наставак текста можете се претплатити и тако помоћи нашем даљем раду!

Претплати се